Član borda direktora

Dr. Peter Zhang

Imenovan za člana odbora: decembar 2010

Godina rođenja: 1966

Mjesto rođenja: Kina

Dostigunuća:
Dr. Zhang je imao ključnu ulogu kada je Geely Grupa kupovala Volvo Cars

Prethodne kompanije:
Design Institute, Concepto 2000 SA, Shell China, BP China, BP UK, Volvo Cars

Profesionalno iskustvo:
2014 - danas Direktor kancelarije predsjednika, Volvo Cars
2011 - 2014 Generalni direktor za Sjevernu Aziju, G4S
2007 - 2010 Potpredsjednik, Geely Automobile Holdings, Ltd
2005 - 2007 Savjetnik za internu kontrolu, Global Internal Control Evaluation Team, BP Group
2003 - 2005 Strateški analitičar, BP North Sea Strategy Team, Aberdeen, UK
2001 - 2003 Ekonomista/rukovodilac planiranja, BP China Ltd
1996 - 2000 Menadžer maloprodaje, Shell (China), Ltd
1993 - 1996 Menadžer projekta, Concepto 2000, SA
1987 - 1990 Asistent inženjera, Design Institute u okviru Ministry of Light Industry

Biografija: 
Dr. Peter Zhang počeo je da radi u Geely Automobile u februaru 2007. godine kao Potpredsjednik zadužen za internu kontrolu i međunarodno poslovanje. Imao je ključnu ulogu kada je Geely Grupa kupovala Volvo Cars. Dr. Zhang ima raznovrsno iskustvo rada u multikulturalnoj sredini. Više od 10 godina radio je za velike multinacionalne kompanije u brojnim segmentima kao što su prodaja, razvoj poslovanja, operativni menadžment, strategija i planiranje, i finansije.

Bord direktora