Član borda direktora

Tom Johnstone

Imenovan za člana odbora: januar 2015

Godina rođenja: 1955

Mjesto rođenja: Velika Britanija

Dostigunuća:
Bio je predsjednik i glavni izvršni direktor SKF Grupe u Geteborgu, Švedska

Prethodne kompanije: AB SKF

Druga direktorska zaduženja:
Član odbora u Investor AB i Husqvarna AB.

Profesionalno iskustvo:
38 godina staža u SKF Grupi. Neki od položaja na kojima je bio: Predsjednik i glavni izvršni direktor AB SKF, izvršni potpredsjednik AB SKF i Predsjednik automobilske divizije.

Biografija: 
Tom Johnstone napustio je SKF Grupu 31.12. 2014. godine i sa sobom donosi decenije iskustva rada u industriji i savršeno razumijevanje auto-industrije. 

Bord direktora