Član borda direktora

Winnie K.W. Fok

Imenovan za člana odbora: avgust 2010

Godina rođenja: 1956

Mjesto rođenja: Kina

Dostigunuća:
Priključio se EQT Partners Asia tokom 2000. godine na mjestu generalnog direktora, a 2001. godine je imenovana za glavnog izvršnog direktora.

Prethodne kompanije:
FAM, Investor AB, EQT Partners Asia Ltd, CEF, Peregrine Direct Investments Ltd, Strategic Assets International Ltd.

Druga direktorska zaduženja:
Član odbora u G4S Plc, Kemira Oyj i HOPU Investments Co. Ltd.
Član upravnog odbora i odbora za reviziju u Skandinaviska Enskilda Banken AB.

Profesionalno iskustvo:
2013 - danas Viši savjetnik, FAM
2010 - 2012 Viši savjetnik, Investor AB
2001 - 2010 Glavni izvršni direktor i viši partner, EQT Partners Asia Ltd
2000 - 2001 Generalni direktor, EQT Partners Asia Ltd
1998 - 1999 Generalni direktor, CEF New Asia Partners Ltd
1994 - 1998 Direktor i potpredsjednik, Peregrine Direct Investments Ltd
1988 - 1994 Direktor, Strategic Assets International Ltd

Biografija:
Winnie Fok je bila glavni izvršni direktor u EQT Partners Asia Limited, koji upravlja sa dva fonda ukupne vrijednosti od 322 i 545 miliona američkih dolara. Priključila se EQT Partners Asia tokom 2000. godine na mjestu generalnog direktora, a već 2001. godine imenovana je za glavnog izvršnog direktora. Prije priključivanja EQT Partners Asia, G-đa Fok bila je generalni direktor u CEF New Asia Partners gde je pripremila i sprovodila plan strateškog razvoja kako bi se maksimalno uvećala vrijednost portfolija kompanija koja pripadaju investicionom fondu. Od 1994. do 1998. godine bila je Direktor i potpredsjednik u Peregrine Direct Investments Ltd. U aprilu 2004. godine Gđa. Fok postala je član upravnog odbora u Aktiebolaget SKF (SKF) sa sjedištem u Geteborgu, Švedska. SFK je kotiran na OM Stockholm Stock Exchange, London Stock Exchange, Euronext Paris i Swiss Exchange. G-đa Fok ima više od 22 godine iskustva u poslovnom konsaltingu i direktnim investicijama. Pored toga, ona je i član CPA Australia, saradnik na Institutu ovlašćenih računovođa u Hong Kongu i član Instituta ovlašćenih računovođa Engleske i Velsa.

Bord direktora