Viši potpredsjednik, Glavni pravni savjetnik grupe

Maria Hemberg

Godina rođenja: 1964

Mjesto rođenja: Švedska

Dostigunuća:
Globalna uloga u rješavanju pravnih pitanja širom Kine, SAD-a, Koreje i Brazila.

Prethodne kompanije:
Mannheimer Setterlöf, Slaughter & May, Mannheimer Swartling, SKF AB

Profesionalno iskustvo:
2000 - 2012 Glavni pravni savjetnik, SKF AB
1997 - 2000 Advokat, Senior Associate Mannheimer Swartling
1997              Glavni pravni savjetnik, SCA Hygiene Products AB
1994              Visiting Lawyer Slaughter & May
1990 - 1996 Viši saradnik, Mannheimer Swartling
1988 - 1989 Sudski pripravnik, Okružni sud u Geteborgu
1988              Pripravnik u Mannheimer Setterlöf

Biografija:
Maria Hemberg započela je karijeru kao advokatski pripravnik. Bavila se privrednim pravom, pripajanjima i kupovinom preduzeća, nekretninama, stečajnim i radnim pravom. U SFK AB, bavila se pripajanjima i kupovinom kao i zajedničkim poslovnim poduhvatima, obligacionim pravom i korporativnim upravljanjem. Gđa. Hemberg bila je član rukovodstva Automobilske divizije.

Tim izvršnih rukovodilaca