UTICAJ NAŠE KOMPANIJE

Efikasno korišćenje resursa

Efikasnim korišćenjem resursa umanjujemo u potpunosti negativan uticaj naših aktivnosti na životnu sredinu. Ne samo da se trudimo da u okviru našeg poslovanja primjenjujemo upravljanje vodenim resursima, energetsku efikasnost, upravljanje otpadom i štetne emisije u vazduh, već planiramo da po tim pitanjima postepeno povećavamo zahtjeve koje postavljamo našim poslovnim partnerima.

POSVEĆENOST

Klimatski neutralno poslovanje do 2025. godine

Naš je cilj da ne utičemo na klimu (kada je u pitanju CO2) ni u jednoj od naših proizvodnih djelatnosti do 2025. godine. Ovo je cilj kojem smo posvećeni na globalnom nivou, a postići ćemo ga energetskom efikasnošću i obezbjeđujući izvore energije koji ne utiču na klimu.

Održivi poslovni život

Kao kompanija orijentisana na ljude, naš cilj je da ponudimo bezbjednije, motivišuće i privlačno radno okruženje u kojem će ljudi moći da napreduju i doprinose razvoju kompanije. Ova tema se tiče ostvarivanja ravnoteže između privatnog i poslovnog života, kao i bezbjednosti i zdravlja na radu za sve zaposlene u kompaniji Volvo Cars, kako bismo na poslu bili motivisani i otišli u penziju zdravog tijela i duha.

POSVEĆENOST

Bez srmtnih ishoda ili teških tjelesnih povreda u kompaniji Volvo Cars

Trudimo se da obezbijedimo da se na radu ne dešavaju nesreće sa teškim tjelesnim povredama ili smrtnim ishodom u koje su uključeni naši zaposleni ili izvođači radova. To ćemo postići tako što ćemo uvesti proaktivne alate i inicijative i promovisati kulturu veće bezbjednosti na radu.

Kultura različitosti i inkluzije

Različitost i inkluzija za nas predstavljaju privlačenje i oslanjanje na ljude različitih sposobnosti, porijekla, kulture, pola, iskustva i ličnosti kao sredstvo koje će nam pomoći da izgradimo inovativnu, etičku i globalnu kulturu i organizaciju. Vjerujemo da je to ono što na kraju čini naše proizvode boljim i naše poslovanje uspješnijim. Naši lideri su primjer napora koje ulažemo.

POSVEĆENOST

35% lidera raznih nacionalnosti i 35% žena lidera do 2020. godine

Kompanija Volvo Cars je posvećena tome da svi lideri promovišu nove perspektive kako bi bilo izgrađeno globalno, dinamično i dostojanstveno radno okruženje. Ovo će se postići jačanjem akcionih planova koji naglašavaju inkluziju, rodnu ravnopravnost i međunarodno iskustvo, kao i zapošljavanje, vođstvo i stvaranje brenda poslodavca.
Do 2020. godine ciljevi su:

  • 35% naših 300 top menadžera neće biti švedske nacionalnosti,
  • na 35% naših rukovodećih pozicija će biti žene.