Dizajnirajte svoj V60

Univerzalan i dinamičan skandinavski automobil. Napravljena da Vas pokrene.

Univerzalan i dinamičan skandinavski automobil. Napravljena da Vas pokrene.

Listajte za početak
https://cas.volvocars.com/image/dynamic/MY24_2317/225/exterior-v2/17/1/74000/R7D000/R181/TC06/_/TP04/_/_/GR04/T101/TJ03/NP02/TM02/_/_/_/JB0A/T21A/LF01/VP08/FH02/_/_/_/_/_/default.jpg?market=me&client=gox-graph%7cdotcom-configurator-me&angle=4&w=600&bg=descriptive-studio

Izaberite nivo

https://cas.volvocars.com/image/dynamic/MY24_2317/225/exterior-v2/17/1/74000/R7D000/R181/TC06/_/TP04/_/_/GR04/T101/TJ03/NP02/TM02/_/_/_/JB0A/T21A/LF01/VP08/FH02/_/_/_/_/_/default.jpg?market=me&client=gox-graph%7cdotcom-configurator-me&angle=4&w=600&bg=descriptive-studio

Core

Standardni nivo opreme za povezanu i udobnu vožnju.

Pravno obavještenjeSlike i fotografije na ovoj web stranici služe samo kao opšte uputstvo i ne odražavaju nužno tačne specifikacije ili karakteristikedotičnog modela. Molimo potvrdite tačne specifikacije, karakteristikei dostupnost kod svog lokalnog Volvo zastupnika.