Događaji

Dizajniran kroz inovaciju, izrađen za izdržljivost

Učinkovit, inovativan i koristan, Volvo Ocean Race 65 dizajniran je kako bi služio timu, ali itekako izrađen u svrhu takmičenjanja.

Štitimo ono što je važno

Dizaj i izrada Volvo Ocean Race 65 jahte osiguravaju uspjeh i preživljavanje ekipe koja učestvuje u takmičenju. Izrađene su prema "one design" koristeći set specifikacija, a svaka jahta odražava jedinstvenu izradu te je opremljena inovativnom tehnologijom. Opremljena je sa svrhom boravljenja u okeanu.

Marcello Persico, vlasnik je kompanije Persico Marine koja je dio konzorcija koji gradi Volvo Ocean Race. Marcello jasno vidi paralelu između ovih jedrilica i najnovijih Volvo automobila. "Volvo Cars izrađuje inovativne, intuitivne proizvode koji ljude i sigurnost stavljaju na prvo mjesto." kaže Marcello. "Ove vrijednosti se nalaze i u Volvo Ocean 65 takmičarskim jedrilicama. Moj posao je zaposliti najbolje inženjere i brodograditelje kako bi izradili jedrilice koje oduševljavaju i štite jedriličare baš kao što se Volvo klijenti oslanjaju na ljude koji stoje iza Volvo automobila."

Zaštita ljudi nalazi se u srcu Volvo automobila i Volvo Ocean Race 65. Jedrilice su toliko snažne i izdržljive da se koriste u dvije maratonske trke - prethodne 2014./2015. i nove 2017./2018. utrke.

Trup broda izrađen je dijelom od karbonskih vlakana - dovoljno jakih da izdrže udare najjačih okeana i dovoljno laganih da učine jedrilice dovoljno brzima. Postoji osam pregrada koje podupiru strukturalnu snagu, oprema je izrađena od karbonskih vlakana, a jedra su izrađena korišćenjem napredne 3Di tehnologije oblikovanja. Odabir pravih materijala važan je za jedrilicu koja se takmiči jednako kao što je važan u Volvo automobilu.
Volvo Ocean Race 65 jedrilica u procesu izgradnje

Izrađena za performanse

Tehnička inovacija uključuje sofisticiranu komunikacijsku opremu koja osigurava sigurnost posade. Organizatori mogu pratiti tačan položaj svake jedrilice te uslove u kojima plovi. Video, satelit i komunikacijska tehnologija na svakoj jedrilici omogućavaju i publici da prati svakog takmičara cijelim putem. Svaka jedrilica opremljena je s pet HD kamera i dva mikrofona. Kamere imaju opciju usporenog snimanja, noćnog snimanja te snimanja iz širokog ugla.

Svaka jedrilica takođe jer opremljena motorom - Volvo Penta D2-75. Ovaj dizelski motor generiše struju za komunikacijsku opremu, kompjutere, svjetla i grijanje te pruža izvor energije za hitne slučajeve. Motori moraju moći postizati velike brzine te savladavati nagle pokrete u slučaju da je jedrilica pogođena olujom. Ovi motori su stekli divljenje međunarodne zajednice jedriličara zbog svoje snage, tihog i čistog načina rada.

Volvo Ocean Race jedrilica izrađena je za najbolje performanse u najgorim uslovima. Kabina i paluba Volvo Ocean Race 65 jedrilice dizajnirani su oko posade baš kao i promišljeno izrađena unutrašnjost svakog Volvo automobila.
Komunikacijska oprema visoke tehnologije na Volvo Ocean Race 65 jedrilici

Lična sigurnost je uvijek na umu takmičara - ekipa je stalno vezana za palubu kad god su na otvorenom. U uslovima ledene klime Južnog okeana takmičari nose posebna termalna odijela koja im pomažu da zadrže toplotu, a potrebno je i do pola sata da jedno navuku i svuku. Ispod palube, takmičari spavaju u ciklusima od četiri sata, privezani su za krevete, a noge su im okrenute prema prednjoj strani broda kako bi udare velikih valova primila njihova koljena, a ne vrat.

Potrebna je velika preciznost i usredsređenost na detalje kako bi se izgradila jahta koja može podnijeti takve udare, a potrebno je i nevjerojatnih 36,000 sati rada tokom sedam mjeseci kako bi se jedna sastavila.

Pogled u budućnost od velike je važnosti za ekipu koja učestvuje na Volvo Ocean Race kao i za budućnost samog događanja. U sljedećem izdanju 2019./2020. koristit će se nova jedrilica koju će izraditi Persico Marine. Izradiće se uz pomoć trenutno stečenih znanja na aktuelnim jedrilicama, a u kombinaciji s napretkom u tehnologiji štitiće one koji se takmiče. Sve će biti izrađeno u skladu sa zaštitom okoline. Baš kao što će i iduća generacija Volvo automobila biti novo poglavlje u već uspješnoj priči.