Verzija članka 3.0.0

Politika privatnosti kupca

17w38 - Support site - Legal icon

Obim i svrha

Ova politika se odnosi na obradu ličnih podataka kupca kod svih kompanija koje su uključene u Volvo Car Group ("Volvo Cars", "naše", "nas/nama" ili "mi"). Svrha ove politike je da se našim trenutnim, bivšim i potencijalnim kupcima (zajednički naziv "kupci" ili "vi") pruži opšte razumijevanje sljedećeg:

 • okolnosti pod kojima prikupljamo i obrađujemo vaše lične podatke
 • vrste ličnih podataka koje prikupljamo
 • razlozi prikupljanja vaših ličnih podataka
 • kako obrađujemo vaše lične podatke
 • raspodjela odgovornosti za obradu ličnih podataka između različitih pravnih lica kod kompanije Volvo Cars i
 • kontakt podaci za nas kako biste mogli primati informacije o svojim pravima u vezi sa našom obradom vaših ličnih podataka i kako da potražujete vaša prava.

Ova Politika privatnosti kupca ne opisuje obradu ličnih podataka koju vrše nezavisni lokalni zastupnici. Za informacije o obradi ličnih podataka za takvo pravno lice, upućujemo na određenu kompaniju. Kontakt detalje možete naći u Software updates.

Ova politika se kontinuirano ažurira kako bi odražavala mjere koje kompanija Volvo Cars preduzima u vezi sa vašim ličnim podacima.

Kontrolor

Volvo Car Corporation (švedsko pravno lice s registarskim brojem kompanije 556074-3089) kontrolor je u vezi sa obradom vaših ličnih podataka za istraživanje i razvoj novih i trenutnih modela vozila, kao i za određene globalne usluge koje se nude kupcima. Nadalje, Volvo Car Corporation kontrolor je za svaku obradu ličnih podataka u vezi sa nadzorom kvaliteta automobila i potencijalnim opozivima bezbjednosti, kao i ispunjavanjem regulatornih zahtjeva.

Svaka nacionalna prodajna kompanija unutar Volvo Cars uopšteno je odgovorna za marketing, prodaju i odnose s kupcima kao i za određene usluge na njenom tržištu. Nacionalna prodajna kompanija je kontrolor za obradu ličnih podataka u ove svrhe. Na tržištima, gdje nema nacionalne prodajne kompanije, uvoznik obično ima iste odgovornosti kao nacionalna prodajna kompanija. Stoga je uvoznik kontrolor u takvim slučajevima. Volvo Cars ugovorom zahtijeva od svojih prodavaca i servisera da se pridržavaju pravila koja se odnose na zaštitu podataka. Napominjemo da su kompanija Volvo Cars i njeni ovlašćeni prodavci i serviseri zasebna pravna lica i da u načelu ne snosimo odgovornost ako ti prodavci i serviseri ne poštuju primjenljive zakone. Ako imate pitanja o tome kako prodavac ili serviser koristi vaše lične podatke, obratite se direktno prodavcu ili serviseru.

Kontakt detalje možete naći u Software updates.

Principi obrade podataka

Obrada vaših ličnih podataka sačinjava važan dio našeg pružanja proizvoda i usluga vama. Cijenimo povjerenje koje nam ukazujete kada nam pružate svoje lične podatke i vašu privatnost smatramo bitnim dijelom usluga koje nudimo. Da bismo zaštitili vaše lične podatke dok povećavamo vrijednost za kupca i nudimo poboljšane i bezbjednije doživljaje u vožnji, pridržavamo se sljedećih pet opštih principa.

Sloboda odabira

Vaši lični podaci pripadaju vama. Nastojimo da ne pravimo bilo kakve pretpostavke u vezi sa vašim preferencama o privatnosti i namjeravamo da dizajniramo naše usluge tako da možete odabrati da li ćete dijeliti svoje lične podatke s nama ili ne.

Uravnoteženost interesa

Kada je obrada vaših podataka potrebna za ostvarivanje legitimnog interesa i kada je taj interes značajniji od zaštite vaše privatnosti, možemo obraditi neke vaše lične podatke i bez vaše izričite saglasnosti ako je to dozvoljeno zakonom. U određenim drugim situacijama, mi takođe možemo obraditi vaše lične podatke bez vaše saglasnosti ako je potrebno i u skladu sa primjenljivim zakonom. Za više informacija, pogledajte odjeljak "Saglasnost" u nastavku.

Proporcionalnost

Kompanija Volvo Cars obrađivaće samo lične podatke njenih kupaca koji su adekvatni, relevantni i u skladu sa svrhom za koju se prikupljaju. Cilj nam je da čuvamo vaše lične podatke anonimno kada funkcija ili usluga može biti postignuta s anonimnim podacima. Kada kombinujemo anonimne ili nelične podatke s vašim ličnim podacima, oni će se smatrati kao lični podaci dok god su kombinovani.

Transparentnost i bezbjednost

Kompanija Volvo Cars vjeruje u transparentnost o tome koje lične podatke obrađujemo i u koje svrhe. Nama je takođe od presudnog značaja da zaštitimo vaše lične podatke, jer je jedna od osnovnih vrijednosti kompanije Volvo Cars da zaštiti ono što je važno za vas. Kompanija Volvo Cars će na upit kupcima pružiti dodatne informacije o njenoj obradi i zaštiti vaših ličnih podataka.

Pravna usklađenost

Politika kompanije Volvo Cars je da se poštuju primjenljivi zakoni, pravila i propisi koji regulišu zaštitu privatnosti i ličnih podataka u svakoj zemlji u kojoj poslujemo. Ako je potrebno, prilagodićemo našu obradu vaših ličnih podataka koja je opisana u ovoj politici kako bi se osigurala pravna usklađenost.

Biće korišćeni lični podaci koje kompanija Volvo Cars prikuplja o vama i vozilu:

 • radi pružanja proizvoda i usluga, uključujući potvrđivanja podobnosti za određene kupovine i usluge, kao i nuđenja poboljšane ponude i doživljaja
 • radi obavještavanja o ažuriranjima ili promjenama naših proizvoda i usluga, uključujući, ali ne ograničavajući se na promjene naših odredbi i uslova, kao i politike
 • radi obavještavanja o novim proizvodima, uslugama i događajima
 • radi pružanja podrške i usluga za vozilo (usluga garancije, informacije o opozivu itd.)
 • u svrhe razvoja proizvoda, na primjer radi poboljšavanja performansi, kvaliteta i bezbjednosti vozila
 • radi procjene i poboljšavanja naših ponuda za naše kupce i komunikacije s njima
 • radi usklađenosti s pravnim zahtjevima ili zakonskim zahtjevima vlasti
 • radi obavještavanja o našim proizvodima i uslugama i identifikovanja onih koji bi mogli da vas zanimaju
 • radi istraživanja tržišta i
 • u svrhe analiziranja i profilisanja kupca (uključujući onlajn i društveno) koje vršimo mi ili naši odabrani dobavljači

Korisne definicije

Kompanija Volvo Cars koristi u ovoj politici dolje navedene definicije:

 • "Kontrolor" je fizičko ili pravno lice, javne vlasti, agencija ili drugi organ koji samostalno ili zajedno s drugima određuje svrhe i načine obrade ličnih podataka
 • "Obrađivač" je fizičko ili pravno lice, javne vlasti, agencija ili drugi organ koji obrađuje lične podatke u ime kontrolora
 • "Lični podaci" su sve informacije koje se odnose na fizičko lice koje je identifikovano ili se može identifikovati ("lice na koje se odnose podaci"); fizičko lice koje se može identifikovati je ono čiji se identitet može utvrditi, direktno ili indirektno, na osnovu identifikacionog broja, podataka o lokaciji, onlajn identifikatora ili jednog ili više faktora koji se odnose na fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet tog fizičkog lica
 • "Obrada" je bilo koja radnja ili skup radnji, koja se vrši na ličnim podacima ili skupu ličnih podataka, automatski ili na drugi način, poput prikupljanja, bilježenja, organizacije, konstruisanja, čuvanja, prilagođavanja ili mijenjanja, povlačenja, konsultacije, korišćenja, otkrivanja putem prijenosa, širenja ili stavljanja na raspolaganje na drugi način, poravnavanja ili kombinovanja, ograničavanja, brisanja ili uništavanja
 • "Osjetljivi lični podaci" su lični podaci koji otkrivaju rasu ili nacionalnu pripadnost, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatima i obradu genetskih podataka, biometrijskih podataka u svrhu jedinstvene identifikacije fizičkog lica, podataka koji se odnose na zdravlje ili podataka o seksualnom životu i seksualnom opredjeljenju fizičkog lica.

Prikupljanje podataka

Možete nam pružiti podatke o vama ili vašem vozilu kada koristite Volvo Cars usluge u ili van vozila ili u kontaktu s Volvo Cars na drugi način, na primjer, preko veb stranice ili korisničkog centra (u tom kontekstu, napominjemo da se telefonski pozivi mogu snimati, uz vašu saglasnost, u svrhe osiguranja kvaliteta). Takve podatke možemo dobiti i od ovlašćenih prodavaca i servisera, kao i od drugih trećih lica. Ti podaci mogu uključiti:

 • vaše kontakt podatke (ime, adresa, broj telefona, adresa e-pošte itd.)
 • demografski podaci (godište, bračni status, sastav domaćinstva itd.)
 • podaci o vozilu (Identifikacioni broj vozila (VIN), model, datum kupovine, istorija servisiranja itd.)
 • podaci o lokaciji na osnovu vaših aktivnosti (korišćenje navigacije, upiti pretrage, dijeljenje lokacije itd.) i
 • podaci koje se odnose na vaše kupovine i korišćenje naših proizvoda i usluga (preference i postavke kupca, istorija kupovine, Volvo ID itd.)

Vaše vozilo će automatski prikupljati podatke o vozilu i njegovom okruženju, uglavnom tehničke prirode, koji nemaju direktne veze s vama lično. Takvi podaci (podaci koje bilježi vozilo) obično su povezani s identifikacionim brojem vozila (VIN) i stoga ih možete pratiti. Podaci koje bilježi vozilo mogu uključiti:

 • informacije o bezbjednosti (da li su aktivirani vazdušni jastuci ili sigurnosni pojasevi, da li su vrata i prozori zatvoreni ili otvoreni itd.)
 • stanje sistemskih funkcija (motora, gasa, upravljanja, kočnica, itd.)
 • podaci o vožnji (brzina vozila, korišćenje pedale kočnice i gasa, pokreti volana, itd.);
 • podatke o lokaciji (položaj vozila u slučaju nesreće itd.) i
 • podatke o okruženju (spoljna temperatura, slike itd.)

Informacije o određenim podacima koje bilježi vozilo nalaze se i u priručniku za vlasnika.

Posebnu pažnju posvećujemo i posebne mjere primjenjujemo ako i kada prikupljamo i obrađujemo osjetljive lične podatke u skladu sa primjenljivim zakonom. U cilju izbjegavanja nedoumica, naglašavamo da primjenljivi zakoni zahtijevaju da se i druge vrste podataka tretiraju kao osjetljivi lični podaci.

Obavještenje

Kada je to praktično moguće ili to primjenljivi zakon zahtijeva, mi ćemo vam vezano za prikupljanje i registrovanje vaših ličnih podataka pružiti (i) određene informacije o svrhama obrade vaših ličnih podataka, (ii) identitet kontrolora, (iii) identitete trećih lica kojima ti podaci mogu biti otkriveni i (iv) druge informacije koje vam mogu biti potrebne kako biste mogli zaštititi svoja prava. Gore navedene informacije se mogu pružiti, na primjer, kada kupujete vozilo, u sistemu vozila za informacije i zabavu, kao i mobilnim aplikacijama koje je razvila kompanija Volvo Cars na https://www.volvocars.com ili u ugovoru koji ste sklopili s kompanijom Volvo Cars.

Saglasnost

Kada je to praktično moguće ili to primjenljivi zakon zahtijeva, pribavićemo vašu saglasnost prije prikupljanja ili korišćenja vaših ličnih podataka. Zahtjev za saglasnost biće jasan i pružiće vam razumnu osnovu za donošenje odluke. Nikada nećemo uzeti vašu saglasnost kao da se podrazumijeva. Umjesto toga, vodićemo računa da svoju saglasnost možete dati na jasan i transparentan način. Vašu saglasnost dajete dobrovoljno i uvijek je možete povući, npr. prekidom određene usluge ili stupanjem u kontakt s kompanijom Volvo Cars na adresi koja je navedena u odjeljku "Informacije i pristup" u nastavku. Ako ne date svoju saglasnost, nećete moći da koristite usluge ili djelove usluga.

Prikupljanje i obrada ličnih podataka bez saglasnosti

Prikupljanje i korišćenje podataka koje bilježi vozilo može biti potrebno za (i) tehničare da dijagnostifikuju i poprave kvar tokom servisiranja ili održavanja vozila, (ii) razvoj proizvoda Volvo Cars, npr. unaprijeđenje sigurnosnih funkcija i kvaliteta vozila, (iii) upravljanje obavezama kompanije Volvo Cars po osnovu garancije i (iv) ispunjavanju pravnih zahtjeva. Kada se podaci koje bilježi vozilo prikupljaju i koriste u ove svrhe i za slične legitimne interese koje ostvaruje kompanija Volvo Cars, u načelu nećemo tražiti vašu saglasnost osim ako se smatra potrebnim u pojedinačnom slučaju ili se zahtijeva primjenljivim zakonom.

Aplikacije trećih lica

Možete pristupiti aplikacijama i drugim uslugama u vezi sa vozilom koje pružaju treća lica, koja, na primjer, mogu zahtijevati prijenos podataka o lokaciji i drugih podataka koje bilježi vozilo tom trećem licu. Kompanija Volvo Cars ne snosi odgovornost za prikupljanje ili korišćenje ličnih podataka u aplikacijama i uslugama trećih lica i preporučuje da pažljivo pročitate primjenljive odredbe (i povezane politike integriteta) tih aplikacija i usluga prije korišćenja. Ako imate pitanja o tome kako određeno treće lice koristi vaše lične podatke, obratite se direktno trećem licu.

Međunarodni prijenosi

Kompanija Volvo Cars može prenijeti vaše lične podatke primaocima u zemljama van Evropskog ekonomskog prostora koje mogu imati drugačije zakone o zaštiti podataka. To uključuje zemlje za koje Komisija EU ne smatra da imaju adekvatan nivo zaštite ličnih podataka. Ako se to desi, kompanija Volvo Cars će osigurati da postoji pravna osnova za prijenos u skladu sa primjenljivim zakonodavstvom o zaštiti podataka. Takođe ćete biti obaviješteni o pravnoj osnovi, koje su se mjere zaštite primjenile i gdje možete dobiti kopiju informacija o tim mjerama zaštite.

Korišćenje podataka

Za većinu postupaka obrade možete ukinuti naše korišćenje vaših ličnih podataka ažuriranjem svojih preferenci, ukidanjem određene usluge ili opozivanjem vaše saglasnosti s obradom, tako što ćete stupiti u kontakt s kompanijom Volvo Cars na adresi koja je navedena u odjeljku „Informacije i pristup“ u nastavku ili prema našem drugačijem uputstvu. Međutim, ukoliko nije drugačije predviđeno primjenljivim zakonom, možda načelno nećete moći da odaberete opciju da se vaši lični podaci ne obrađuju:

 • u vezi sa određenim postupcima prikupljanja i daljnje obrade podataka koje bilježi vozilo koji se odnose na bezbjednost, kvalitet i poboljšanje proizvoda
 • u vezi sa postupcima koje vršimo kako bismo vam poslali važna obavještenja, kao što su promjene naših odredbi i uslova, kao i naše politike, ili u slučaju opoziva nekog proizvoda i
 • u vezi sa postupcima koje vršimo kako bismo zadovoljili svoje zakonske obaveze

Zadržavanje

Zadržavamo vaše lične podatke samo onoliko koliko je potrebno kako bi se zadovoljila svrha koja je navedena u ovoj politici ili svrhe o kojima ste inače obaviješteni. To znači da ćemo vaše lične podatke, nakon što nam date saglasnost da ih obrađujemo, zadržati sve dok traje odnos s kupcem (i, ako je primjenljivo, do isteka garantnog roka) ili dok ne povučete svoju saglasnost. Ako ste povukli svoju saglasnost, možda ćemo ipak zadržati određene lične podatke tokom potrebnog perioda kako bismo zadovoljili svoje zakonske obaveze i odbranili se u slučaju pravnih sporova. Ako nijesmo dobili vašu saglasnost za obradu podataka, zadržaćemo lične podatke samo u mjeri u kojoj je to dozvoljeno zakonom.

Kvalitet podataka

Kada obrađujemo vaše lične podatke, nastojimo da oni budu tačni i aktuelni. Pokušavamo da brišemo ili ispravljamo pogrešne ili nepotpune lične podatke. Za više informacija o vašem pravu na obezbjeđivanju tačnosti vaših ličnih podataka koje čuvamo, pogledajte odjeljak "Informacije i pristup" u nastavku.

Informacije i pristup

Kao što je navedeno u gornjem odjeljku "Obavještenje", možemo vam pružiti određene informacije koje se odnose na našu obradu vaših ličnih podataka kada ih prikupimo ili registrujemo. Imate pravo da zatražite (i) kopiju ličnih podataka koje čuvamo o vama, (ii) da ispravimo ili uklonimo lične podatke za koje mislite da su pogrešni i (iii) da se vaši lični podaci izbrišu i da se naša obrada vaših ličnih podataka ograniči u određenim okolnostima. Uz to, imate pravo da uložite prigovor na našu obradu vaših ličnih podataka, kao i da primite vaše lične podatke koje ste nam dostavili u strukturiranom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu i da ih prenesemo drugom kontroloru.

Zahtjeve treba poslati pravnom licu koje je navedeno na kraju ovog dokumenta. Vaši zahtjevi obradiće se na brz i pravilan način. Ako primjenljivi zakon predviđa administrativnu taksu za usklađivanje vašeg zahtjeva/vaših zahtjeva, takvu taksu može naplatiti kompanija Volvo Cars. Uz to, možda ćete moći da pristupite pregledu određenih ličnih podataka koje ste dali direktno i koje čuva kompanija Volvo Cars i da ispravite ili ažurirate svoje podatke prijavljivanjem na nalog potrošačkog portala Volvo Cars ili slične usluge koje se nude na vašem lokalnom tržištu. Za više informacija o vašim pravima, obratite se našem službeniku za zaštitu podataka. Pogledajte kontakt detalje našeg službenika za zaštitu podataka na kraju ovog dokumenta.

Bezbjednost

Kompanija Volvo Cars preduzela je tehničke i organizacione mjere kako bi zaštitila vaše lične podatke od slučajnog ili nezakonitog uništavanja, slučajnog gubitka ili promjene, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa i svih drugih nezakonitih oblika obrade.

Otkrivanje trećim licima

Kompanija Volvo Cars može dijeliti vaše lične podatke:

 • unutar jedinica kompanije Volvo Cars;
 • s ovlašćenim Volvo Cars prodavcima i serviserima, u svrhu distribuiranja ponuda za proizvode i usluge, kao i drugih vidova komunikacije s vama; s drugim poslovnim partnerima, u svrhu distribuiranja ponuda za proizvode i usluge, kao i drugih vidova komunikacije s vama ili u svrhe razvoja i istraživanja;
 • u vezi sa prodajom ili prijenosom entiteta Volvo Cars ili njegovih sredstava;
 • u skladu sa zakonskim zahtjevima, npr. u vezi sa upitom državnih organa, sporom ili drugim pravnim procesom ili zahtjevom;
 • kada u dobroj namjeri vjerujemo da je otkrivanje tih podataka potrebno radi zaštite naših prava, npr. kako bi se istražila moguća kršenja naših uslova i odredbi ili otkrila, spriječila ili objelodanila prevara ili drugi bezbjednosni problemi
 • s drugim poslovnim partnerima ili trećim licima za koje ste odlučili da od njih dobijete uslugu i ovlastili ih da zatražuju podatke od kompanije Volvo Cars (npr. za dostavu Volvo In-car);
 • s našim davaocima proizvoda i usluga koji rade u naše ime u vezi sa gore navedenim upotrebama, kao što su davaoci usluga bežične mreže, kompanije koje predstavljaju ili upravljaju našim veb-sajtom, šalju komunikacije, vrše analitiku podataka, obrađivači kreditnih kartica ili davaoci usluga sistema koji su potrebni za obradu, čuvanje ili upravljanje kreditnim karticama ili finansijskim podacima i
 • s pružaocima hitnih usluga, kao što su pružaoci usluga za sprovođenje zakona, pružaoci usluga pomoći na putu i​​pružaoci usluga hitne pomoći, radi pružanja povezanih usluga (npr. za hitnu podršku Volvo On Call).

Entitet Volvo Cars kao kontrolor vaših ličnih podataka, po pravilu će otkriti vaše lične podatke trećem licu samo ako je od vas dobio saglasnost za to. Međutim, ako je dozvoljeno zakonom, možemo da dijelimo vaše lične podatke bez vaše saglasnosti, osim ako smatramo da je vaša saglasnost potrebna u pojedinačnom slučaju ili se zahtijeva prema zakonu u sljedećim situacijama:

 • kada se otkrivanje zahtijeva zakonom i
 • kada je otkrivanje potrebno u ove svrhe i za legitimne interese koje ostvaruje kompanija Volvo Cars (npr. da zaštitimo svoja zakonska prava, kao što je gore opisano)

Obrada podataka u naše ime

Ograničavamo pristup vašim ličnim podacima na zaposlene u kompaniji Volvo Cars i na njene dobavljače koji treba da koriste ove informacije kako bi ih obradili u naše ime i od kojih se ugovorom zahtijeva da vaši lični podaci ostanu bezbjedni i povjerljivi. Cilj nam je da odaberemo opciju usluge za obradu podataka koja na najbolji način čuva integritet vaših ličnih podataka u odnosu na sva treća lica. Neke od ovih aktivnosti obrade mogu se obavljati van EEP-a pod određenom pravnom osnovom prema zahtjevima nacionalnog zakona.

Marketing

Nećemo prodavati ili razmjenjivati vaše lične podatke s trećim licima ako nemamo vašu saglasnost za to. Nećemo dijeliti vaše lične podatke s trećim licima za njihove marketinške svrhe ako ne dobijemo vašu saglasnost za takvo otkrivanje. Ako ste dali takvu saglasnost, ali želite da treće lice prestane da vam šalje marketinške materijale, obratite se direktno određenom trećem licu. Možemo vam pružiti informacije o novim proizvodima, uslugama, događajima i sličnim marketinškim aktivnostima. Ako želite da otkažete pretplatu na određeni e-bilten ili sličan vid komunikacije, slijedite uputstva za određeni vid komunikacije. Takođe možete koristiti nalog potrošačkog portala Volvo Cars ili sličnu uslugu koja se nudi na vašem tržištu za ukidanje određenih vidova komunikacije s kompanijom Volvo Cars i promjenu prethodno podnesenih preferenci.

Veb-sajtovi i kolačići

U načelu, možete posjetiti veb-sajtove kompanije Volvo Cars, a da nam ne kažete ko ste ili otkrijete bilo kakve informacije o sebi. Međutim, da bismo vam mogli pružiti određene usluge ili ponude, često treba da bilježimo određene stavke ličnih podataka, kao što su vaše ime i adresa e-pošte. Takođe možemo (pomoću kolačića) prikupiti anonimne informacije o tome kako ste koristili naše veb-sajtove prije takvog zapisa. Ove informacije će nam biti korisne za poboljšavanje naših veb-sajtova ili marketinga. Svi veb-sajtovi kompanije Volvo Cars koji su otvoreni za naše kupce uključuju informacije o upotrebi kolačića. Za određene zemlje postoji i onlajn procedura za prihvatanje ili odbijanje kolačića. Za više informacija u vezi sa našom upotrebom kolačića, pogledajte lokalne informacije o kolačićima objavljenim za vašu zemlju pod https://www.volvocars.com (prvo odaberite svoju državu ili region i onda listajte ka dnu veb-stranice i kliknite na Kolačići).

Aplikacije

Kada preuzmete ili se registrujete za korišćenje jedne od naših aplikacija, možete nam dostaviti lične podatke, kao što su vaše ime, adresa e-pošte, broj telefona i ostale informacije o registraciji. Nadalje, kada koristite naše aplikacije, možemo automatski prikupljati određene informacije, uključujući tehničke informacije o vašem mobilnom uređaju i informacije o načinu na koji koristite aplikaciju. U zavisnosti od određene aplikacije koju koristite i tek kada pristanete na takvo prikupljanje, takođe možemo prikupljati podatke sačuvane na vašem uređaju, uključujući kontakt podatke, informacije o lokaciji ili drugi digitalni sadržaj. Dodatne informacije o vrsti podataka koje prikupljamo navedeni su u obavještenju o privatnosti i/ili posebnom obavještenju za svaku pojedinačnu aplikaciju.

Usluge i aplikacije trećih lica

Neke aplikacije trećih lica koje preuzimate, unaprijed su instalirane ili na koje se možete prijaviti mogu imati zasebne odredbe i politike privatnosti koje se primenjuju bez obzira na našu politiku privatnosti. Kompanija Volvo Cars ne snosi odgovornost za upotrebu ličnih podataka u aplikacijama ili uslugama trećih lica. Preporučujemo da pažljivo pregledate korisničke odredbe i politiku privatnosti svake usluge ili aplikacije trećih lica prije nego što se prijavite, preuzmete ili ih koristite. Takođe preporučujemo da poslije preuzimanja potražite odabire i kontrole privatnosti u aplikacijama trećih lica.

Djeca

Naše usluge nijesu namijenjene da ih koriste djeca. Svjesno ne tražimo niti prikupljamo lične podatke o djeci mlađoj od 13 godina niti im svjesno plasiramo proizvode ili usluge. Ako nam je dijete dalo lične podatke, roditelj ili staratelj tog djeteta nam se može obratiti da se uklone podaci iz naše evidencije. Ako mislite da možda imamo bilo kakve podatke o djetetu mlađem od 13 godina, molimo vas da stupite u kontakt s nama. Kada saznamo da smo slučajno prikupili lične podatke djeteta mlađeg od 13 godina ili ekvivalentnih minimalnih godina starosti u zavisnosti od zakonodavstva, preduzećemo korake da što prije izbrišemo podatke.

Nadzor

Kao rezultat pravnih zahtjeva, moramo nadzirati funkcionisanje našeg sistema, uključujući vozila koja smo proizveli. To znači da prikupljamo uzorke podataka od ovih vozila.

Podnošenje žalbe nadzornom organu

Ako smatrate da obrađujemo vaše lične podatke kršeći zakone i propise o zaštiti podataka, imate pravo da podnesete žalbu svom nadzornom organu.

Kontakt detalji

Da biste ostvarili svoja prava kao lice na koje se odnose podaci, npr. da biste dobili informacije u vezi sa obradom vaših ličnih podataka od strane kompanije Volvo Cars ili za pristup ličnim podacima koje Volvo Cars obrađuje u vezi sa vama, molimo vas da koristite naš VEB_OBRAZAC kojim će se osigurati da se vaš zahtjev obradi. Napominjemo da Volvo Cars nema informacije o obradi koju vrše nezavisni lokalni zastupnici. Za informacije o obradi vaših ličnih podataka od strane naših nezavisnih lokalnih zastupnika, ako želite da upravljate svojim postavkama direktnog marketinga ili ako imate druge povezane zahtjeve, pogledajte kontakt podatke pod Software updates.

Službenik za zaštitu podataka

Kompanija Volvo Cars imenovala je službenika za zaštitu podataka za grupu kojem se možete obratiti putem e-pošte ili pošte, kao što je navedeno u nastavku:

Adresa e-pošte: globdpo@volvocars.com.

Poštanska adresa: Volvo Car Corporation, Attention: The Data Protection Officer, avd 50092, VAK, 405 31 Göteborg, Sweden.