Verzija članka 2.0.0

Obavještenje o privatnosti – Razmjena glasovnih poruka

Da bi vam kompanija Volvo Car Corporation mogla obezbijediti sve funkcije koje se odnose na pisanje SMS poruke putem glasa, potrebno je da obradimo određene podatke.

1. Kontrolor podataka

Kontrolor svih ličnih podataka prikupljenih i obrađenih u vezi sa razmjenom glasovnih poruka je Volvo Car Corporation, švedsko pravno lice s registarskim brojem kompanije 556074-3089 na adresi Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Geteborg, Švedska.

2. Svrha obrade podataka

Svrha obrade ličnih podataka je da se kompaniji Volvo omogući da vam pruži usluge razmjene glasovnih poruka, gdje koristimo prepoznavanje glasa za pretvaranje govora i tekst. Kompanija Volvo angažuje nezavisne davaoce usluga za prepoznavanje glasa, kao i za poboljšavanje usluge davaoca usluga.

3. Kategorije podataka

3.1 Snimljeni podaci govora

Snimljeni glas poruke koja je namijenjena za pretvaranje u tekst šalje se iz vozila u oblak.

3.2 Identifikacioni broj vozila (VIN)

VIN koristi se za potvrđivanje da vaš automobil ima pretplatu za ovu uslugu.

3.3 Tekstualna poruka

Tekstualna poruka koju kreira nezavisni davalac usluga smješta se u oblaku, šalje nazad i čuva u vašem vozilu. Tekstualna poruka se može slati kao SMS poruka.

4. Dijeljenje podataka

Podaci snimljenog govora dijeliće se preko interneta sa Volvo uslugom u oblaku i prosljeđivati nezavisnom davaocu usluga. Vaš identifikacioni broj vozila dijeliće se samo između vozila i Volvo oblaka. Tekstualna poruka dijeli se između nezavisnog davaoca usluge i vašeg vozila.

5. Pravna osnova

Volvo je kontrolor gore navedenih podataka, a nezavisni davalac usluga obrađuje snimljene govorne podatke u tekstualni niz. Gore navedeni podaci obrađuju se na osnovu toga što je takva obrada potrebna kako bi kompanija Volvo mogla isporučiti razmjenu glasovne poruke.

6. Čuvanje i brisanje podataka

Identifikacioni broj vozila čuvaće se u oblaku kompanije Volvo sve dok je pretplata aktivna. Kada pretplata istekne, VIN će se izbrisati nakon 90 dana ako nije u suprotnosti s lokalnim zakonom. Nezavisni davalac usluga čuva snimljene podatke govora zajedno s tekstualnom porukom 90 dana.

7. Ostalo

Više informacija o obradi vaših ličnih podataka od strane kompanije Volvo (uključujući kontakt podatke kompanije Volvo i službenika za zaštitu podataka kompanije Volvo, informacije u vezi sa vašim pravima i preduzetim bezbjednosnim mjerama kako bi vaši podaci bili zaštićeni) možete naći u Volvo Car Group Politici privatnosti kupca.