Obveznice

Volvo Car Grupa najvećim dijelom obezbjeđuje finansije iz novčanih tokova koji nastaju iz poslovanja. Obveznice, koje pružaju opciju fleksibilnog samofinansiranja na međunarodnom tržištu kapitala, predstavljaju atraktivan izvor finansiranja za Volvo Car Grupu.

Izdavalac Volvo Car AB
Jemac Volvo Car Corporation
Valuta EUR
Broj emitovanih hartija od vrijednosti 500.000.000 €
Datum emisije 18. maj 2016.
Datum dospijeća 18. maj 2021.
Kupon 3,250%
ISIN XS1409634612
Početna cijena 100,000
Denominacija €100,000 x €1,000
Kotirane Luxembourg / Euro MTF
Datumi plaćanja kamate 18. maj i 18. novembar, počevši od 18. novembra 2016. godine
Memorandum o ponudi Više informacija
Prospekt hartija od vrijednosti> Više informacija
Izdavalac Volvo Car AB
Jemac Volvo Car Corporation
Valuta SEK
Emitovana količina FXD SEK 500,000,000
FRN SEK 2,500,000,000
Datum emisije 7. decembar 2016.
Datum dospijeća 7. mart 2022.
Kupon FXD: 2.500%
FRN: 3M STIBOR +235bps
ISIN FXD: XS1530953881
FRN: XS1530953618
Denominacija SEK 1,000,000 x 100,000
Kotirane Luxembourg / Euro MTF
Memorandum o ponudi Više informacija
Prospekt hartija od vrijednosti> Više informacija