Odnosi sa investitorima

Upravljanje

Pročitajte sve o strukturi naše kompanije, menadžmentu i odgovornostima.

Kodeks ponašanja

Naš kodeks ponašanja je ključni dio naše posvećenosti održivosti. On se primjenjuje na sve u kompaniji Volvo Cars, kao i na konsultante i angažovane agencije koje rade po našim nalozima.

Our code of conduct, April 2015

Bord direktora

Upravni odbor kompanije Volvo Cars sastoji se od 13 članova, od kojih su tri člana predstavnici sindikata. Ovdje možete pročitati kratke biografije svakog od njih i saznati njihove obaveze u Odboru.

Board of Directors

Odbori

Upravni odbor Volvo Cars AB osnovao je sljedeća tri odbora kojima su povjerili određene zadatke (i) Odbor za naknade zaposlenih (ii) Odbor za reviziju i (iii) Odbor za strateško investiranje u proizvode.

Read more

Struktura kompanije

Objašnjenja i vizuelni prikaz vlasništva i strukture kompanije Volvo Cars.
Read more

Tim izvršnih rukovodilaca

Članovi Tima izvršnih rukovodilaca zaduženi su za upravljanje i poslovanje kompanije Volvo Cars. Saznajte više o njihovim biografijama i sadašnjim zaduženjima.
Read more

Upravljanje rizicima

Kako dijelimo rizike na strateške, operativne, finansijske i rizike usklađenosti poslovanja - i način na koji o njima izvještavamo, upravljamo i kako ublažavamo rizike kako bismo ostvarili kratkoročne i dugoročne ciljeve.
Read more