Upravljanje rizicima

Saznajte više o upravljanju rizicima u kompaniji Volvo Cars

Upravljanje rizikom preduzeća
Za sve poslovne aktivnosti potrebno je donošenje odluke. Svaka odluka stvara nove mogućnosti ili rizike. Mogućnosti mogu da stvore vrijednost za našu kompaniju, a ako se rizicima dobro upravlja moguće je umanjiti potencijalne negativne uticaje na poslovanje.

Rizici su uobičajeni element u svim poslovnim aktivnostima. Da bi se ispunili kratkoročni i dugoročni ciljevi iz poslovnog plana kompanije Volvo Cars, potrebno je da upravljanje rizicima preduzeća bude dio svakodnevnih aktivnosti kompanije.

Ambiciozni plan rasta kompanije Volvo Cars, naš jedinstveni plan obnavljanja proizvoda tokom narednih godina, tekuće restrukturiranje tržišta, proširenje prisutnosti naših proizvodnih objekata, promjenljivo globalno tržište i transformacija koja očekuje cjelokupnu auto-industriju svakako stvaraju brojne prilike i rizike. Tokom 2015. godine preduzimane su kontinuirane aktivnosti na identifikaciji rizika i ublažavanju rizika, a proces upravljanja rizicima je unaprijeđen. Cilj ovih aktivnosti je da ispunimo ciljeve potrošnjom sopstvenih resursa na najefikasniji način i da budemo spremni u slučaju javljanja rizika koji nisu mogli biti ublaženi. Za detaljniju analizu rizika vidi Godišnji izvještaj Volvo Car Grupe.’