Finansijski kalendar

EventsCalendar Title
EventsCalendar Date
Objavljivanje finansijskih rezultata: Cijela 2016. godina
08.02.2017.
Objavljivanje finansijskih rezultata: Cijela 2015. godina
18.02.2016.
Objavljivanje finansijskih rezultata: Prva polovina (H1) 2014. godine
19.,08.2015.
Objavljivanje finansijskih rezultata: Cijela 2014. godina
26.02.2015.
Objavljivanje finansijskih rezultata: Prva polovina (H1) 2014. godine
20.08.2014.
Objavljivanje finansijskih rezultata: Cijela 2013. godina
21.03.2014.
Objavljivanje finansijskih rezultata: Prva polovina (H1) 2013. godine
04.09.2013.