Objavljivanje finansijskih rezultata: Cijela 2015. godina