Mediji/Štampa

Najnovije vijesti i informacije

Odnosi sa medijima

Naš medijski sajt sadrži saopštenja, slike i video materijale visokih rezolucija za izdavače. Sajt sadrži sve poslovne informacije, kao i informacije o proizvodima kompanije Volvo Cars i modelima automobila. Tu se još nalaze i kontakt podaci tima za odnose sa medijima kompanije Volvo Cars.


Posjetite globalne vijesti

Pogledajte najnovije vijesti sa Twitter-a