Član borda direktora

Mikael Ohlsson

Imenovan za člana odbora: oktobar 2013

Godina rođenja: 1957

Mjesto rođenja: Švedska

Dostigunuća:
Bio na mjestu predsjednika i glavnog izvršnog direktora IKEA Grupe

Prethodne kompanije: IKEA

Druga direktorska zaduženja:
Član odbora u Ikano S.A., Tesco PLC, Lindengruppen AB i The Schipol Group.

Profesionalno iskustvo:
2009 - 2013 Predsjednik i glavni izvršni direktor, IKEA Group/Ingka Holding BV
2000 - 2009 Menadžer maloprodaje u regionu, IKEA Group
1995 - 2000 Generalni direktor, IKEA of Sweden AB
1991 - 1995 Glavni izvršni direktor, IKEA Canada
1988 - 1991 Glavni izvršni direktor, IKEA Belgium
1979 - 1988 Razne pozicije u IKEA Svenska Försäljnings AB, uključujući i poziciju marketing menadžera, menadžera za obuku i razvoj i menadžera prodavnice

Biografija:
Mikael Ohlsson je nekadašnji predsjednik i glavni izvršni direktor IKEA Group, gdje je radio više od 30 godina, a bio je i dio najvišeg rukovodstva grupe skoro 20 godina. Ohlsson je bio predsjednik upravnog odbora IKEA of Sweden AB (za razvoj i projektovanje), IKEA Industry Group (proizvodnja), IKEA China Holdings, kao i predstavnik u brojnim odborima grupe. Prije nego što je postao glavni izvršni direktor, G. Ohlsson je bio predsjednik odbora brojnih maloprodajnih IKEA kompanija u Evropi, SAD-u i Kanadi, kao i brojnih poslovnih vijeća i razvojnih projekata Grupe. G. Ohlsson donosi u Bord direktora kompanije Volvo Cars bogato iskustvo u maloprodaji.

Bord direktora