NAŠA ULOGA U DRUŠTVU

Partner u održivom razvoju

Mi želimo da odigramo svoju ulogu u društvu, ali shvatamo da sami ne možemo da učinimo svijet boljim mjestom. Formiranjem partnerstava sa globalnim organizacijama i saradnjom na postizanju zajedničkih ciljeva, možemo zajedno da postignemo optimalan i pozitivan društveni doprinos.

POSVEĆENOST

Uključivanje u poslovna partnerstva

Nastavićemo, na globalnom ili nacionalnom nivou, da sarađujemo sa ključnim organizacijama na promovisanju održivog razvoja.

Bezbjedniji kada dijelimo

Naš rad na bezbjednosti u saobraćaju ne svodi se samo na putnike u našim automobilima i ostale učesnike u saobraćaju, kao što su pješaci i biciklisti. Važno je i prenošenje znanja. Našim partnerima nudimo našu perspektivu bezbjednosti u stvarnom životu, naša iskustva i naš jedinstveni način rada. Naša želja da dijelimo je od koristi ljudima, društvu i čitavoj planeti

POSVEĆENOST

Širenje znanja radi unapređenja bezbjednosti u saobraćaju

Nastavićemo da aktivno sarađujemo sa ključnim organizacijama i društvima koji nam pomažu da širimo naše znanje o bezbjednosti u saobraćaju.

Objedinjavanje etike i ljudskih prava

Objedinjavanje Etike i Ljudskih Prava je širok pojam koji opisuje naš doprinos društvu i naše odgovorno poslovanje. Naše nasljeđe i kultura nam u velikoj mjeri omogućavaju da vodimo kompaniju etički i da brinemo za okolinu, da se borimo sa korupcijom, da štitimo ljudska prava i dječja prava i da promovišemo odgovorno poslovanje kroz lanac vrijednosti.

POSVEĆENOST

Etičko rukovođenje za odgovorno poslovanje

Svuda gdje radimo posvećeni smo odgovornom poslovanju i borbi protiv korupcije putem etičkog rukovođenja. To podrazumijeva i potrebu da naši rukovodioci postavljaju standarde i budu uzori za etičko ponašanje i profesionalni integritet.