Volvo Cars održava debatu o uticaju samovozećih automobila na budućnost auto osiguranja

Nazad
. 12:00 AM, May 3 2016

Car insurance and self-driving cars

Volvo Cars će na seminaru koji se održava 3. maja 2016. godine u Londonu razmatrati kako samovozeći automobili koji mogu da izbjegnu sudar mogu da transformišu industriju auto osiguranja.

Događaj pod nazivom Budućnost sa autonomnim automobilima i implikacije za industriju osiguranja sponzorišu Volvo Cars i Thatcham, istraživačka organizacija osiguravajućih društava Velike Britanije koja se bave auto osiguranjem. Na događaju će se okupiti predstavnici industrije osiguranja, vlade Velike Britanije i medija.

Glavni govornici će biti Håkan Samuelsson, predsjednik i glavni izvršni direktor Volvo Car Grupe, i James Dalton, direktor General Insurance Policy-a iz Udruženja osiguravajućih društava Britanije.

Pitanja koja će se razmatrati biće finansijske implikacije koje imaju samovozeći automobili na osiguravajuća društva. Anders Eugensson, direktor Sektora državnih poslova u Volvo Cars-u, rekao je sljedeće: Autonomna vozila mogu značajno da smanje broj odštetnih zahtjeva - vozila mogu da izbjegnu sudar i neće praviti greške koje ljudi prave. To će biti jedno od najvažnijih pitanja o kojima ćemo razgovarati.

Ostale teme biće razvoj zakonskog okvira za autonomnu vožnju i odnos autonomnih automobila i drugih učesnika u saobraćaju.

Seminar u Londonu biće četvrti u nizu događaja koje organizuje Volvo u cilju povećanja svijesti o prednostima samovozećih automobila i izazovima na putu ka njihovoj serijskoj proizvodnji.

Na jednom od prethodnih seminara na ovu temu u Vašingtonu, Håkan Samuelsson objavio je da će Volvo Cars preuzeti punu odgovornost za radnje koje preduzimaju njegova autonomna vozila kada su u režimu autonomne vožnje. Događaji u Stokholmu, Švedska i Pekingu, Kina bavili su se širim pitanjima oko autonomne vožnje i važnosti saradnje između državnih, industrijskih i istraživačkih organa kako bi se ostvarile maksimalne pogodnosti od samovozećih automobila.

Kompanija Volvo Cars će na događaju objaviti detalje o probnom istraživanju autonomne vožnje u Londonu, koje će, kada bude pokrenuto početkom 2017. godine, predstavljati najveću i najambiciozniju probu autonomnih automobila u Velikoj Britaniji. Testiranje će biti isto kao Drive Me test u Geteborgu, Švedska, i sličan test program u Kini. U jednom trenutku, u pilot ispitivanju autonomne vožnje u Londonu će učestvovati 100 automobila sposobnih za autonomnu vožnju koje će testirati stvarni kupci na stvarnim putevima.