Samovozeći automobili - pet ključnih pitanja

Nazad
. 12:00 AM, May 20 2016

Self-driving cars – five key issues

Kompanija Volvo Cars doprinijela je da se utre put za samovozeće automobile koji će putovanje učiniti bezbjednijim tako što je na seminaru u Londonu povela razgovor o ključnim pitanjima u vezi sa uvođenjem pomenute tehnologije.

Događaj u organizaciji kompanija Volvo Cars i Thatcham, istraživačka organizacije osiguravajućih društava Velike Britanije koja se bave osiguranjem vozila, okupio je neke od vrhunskih stručnjaka u Velikoj Britaniji iz oblasti autonomne vožnje. Evo pet ključnih tema o kojima se razgovaralo:

1. Još uvijek je pred nama dug put do automobila bez vozača
Panel stručnjaka složio se da će se tehnologija autonomne vožnje uvoditi po fazama i da će se pravi automobili "bez vozača" kojima nije potrebno ljudsko upravljanje za putovanje iz tačke A u tačku B pojaviti tek kroz mnogo godina.

Ian Forbes, direktor centra za povezana i autonomna vozila, državne ustanove čiji je cilj da Velika Britanija postane lider u oblasti tehnologije autonomne vožnje: "Mislim da ovo nije problem koji može da se riješi odjednom. Postoji iskušenje da odlutamo u daleku budućnost, kada automobili budu u potpunosti bez vozača, i da pomislimo što bi to moglo da znači za trenutni sistem. Ali mislim da postoje problemi kojima moramo da se pozabavimo danas."

Erik Coelingh, Viši tehnički rukovodilac Tehnologije bezbjednosti i pomoći vozaču u Volvo Cars-u: "Mi mislimo da je zadatak pravljenja samovozećeg automobila koji može da se odveze iz bilo koje tačke A u tačku B po bilo kakvom vremenu ili saobraćaju preveliki, tako da smo značajno suzili naš cilj. Ali i u tom suženom cilju moramo da dokažemo da samovozeći automobil može da se snađe u svim zamislivim situacijama u saobraćaju koje se mogu dogoditi.

"To je zapravo izazov za potpuno autonomno vozilo. Nije dovoljno napraviti demonstraciju i dokazati da automobil može samostalno da vozi. Već je potrebno da budemo sigurni da automobil može da riješi sve situacije sa kojima se može sresti na putu. Neuobičajene situacije kao što je kamenje koje pada sa kamiona, pješaci na auto-putu ili jelen koji pretrčava put. Automobil mora da bude sposoban da riješi te situacije, jer vozač neće - vozač će raditi nešto drugo."

2. Odgovornost je važna
Odgovornost u slučaju sudara bila je jedna od glavnih tema. Kompanija Volvo Cars je već objavila da će biti odgovorna za postupke vozača u svojim samovozećim automobilima kada su u Autopilot režimu rada i upravo ta izjava bila je glavna tema diskusije.

Håkan Samuelsson, predsjednik i glavni izvršni direktor Volvo Car Grupe: "Odgovornost je ključna. Mi mislimo da nije previše samouvjereno ako kažemo da mi snosimo odgovornost za automobil u autonomnom režimu rada, jer ako dođe do kvara tog sistema to je pitanje odgovornosti za proizvod". Mislim da ako nijeste spremni da tako nešto izjavite, onda zapravo i nemate proizvod za prodaju. Kome treba autopilot kojeg morate da nadzirete? Ili preuzimate odgovornost ili ne treba da se bavite time.

"Mislim da ono što mi nudimo pomaže industriji osiguranja. Ako nešto krene loše, to je naš problem. Jasan stav po tom pitanju je konstruktivan doprinos industriji."

3. Autonomni automobili moraju biti snalažljivi u gužvi
Jedno od pitanja koje se stalno javlja u vezi autonomnih automobila je njihova sposobnost ostvarivanja uspješne interakcije sa vozilima koja imaju vozača i drugim učesnicima u saobraćaju, naročito u ranoj fazi njihovog uvođenja na javne puteve.

Matthew Avery, direktor istraživanja Thatcham Research-a: "Jedan od ključnih problema je da će ovi sistemi sami po sebi biti veoma obazrivi tako da će uvijek držati bezbjedno rastojanje, što znači da će drugi, agresivniji automobili - koje voze ljudi - popunjavati taj prostor.

"Kao vozač u autonomnom automobilu možda ćete biti malo iznervirani što je vaš automobil toliko oprezan. Ako možete da radite nešto drugo - npr. da gledate TV - neće vas biti briga što se ljudi ubacuju ispred vas. Ali ako morate da sjedite i da nadgledate automatski sistem, sigurno ćete preuzeti kontrolu jer će vas to jako iznervirati."

Erik Coelingh: "Mislim da još ne znamo neželjene posljedice uključivanja samovozećih automobila u saobraćajne sisteme kakve imamo danas. Da bismo saznali, moramo to da uradimo. Samovozeći automobili će poštovati saobraćajne propise ali ne znamo tačno kako će drugi vozači reagovati na njih. Puštanjem automobila na javne puteve i praćenjem onoga što se dešava oko njih, steći ćemo bolje razumijevanje.

4. Saobraćajni zakoni će morati da se promijene
Stručnjaci su se složili da će saradnja između proizvođača automobila, putara, osiguravajućih kuća i državnih agencija na razvoju odgovarajuće infrastrukture biti od ključnog značaja za maksimalno iskorištavanje pogodnosti samovozećih automobila.

Håkan Samuelsson: Zaista nam je potrebna plodna saradnja sa nadležnim organima. Da bi autonomna vožnja postala stvarnost potrebno je da uklonimo pravne prepreke."

Peter Shaw, glavni izvršni direktor, Thatcham Research: "Za pet godina oblast automobila će se značajno promijeniti. Biće promijenjeni saobraćajni propisi.

5. Poznavanje granica
Stručnjaci su se složili da će, sa razvojem tehnologije autonomne vožnje, jedno od važnijih pitanja biti da vozači postanu svjesni svojih ograničenja. Neki su čak smatrali da će vozačima biti potrebna dodatna obuka.

James Dalton, direktor General Insurance Policy-a, Udruženja osiguravajućih društava Velike Britanije: "Od ključne važnosti će biti da obezbijedimo da kupci razumiju ograničenja autonomije vozila. Konvencionalna vozila su nam svakako pokazala da vozači ne znaju tačno što njihov automobil može, a što ne može da uradi."

"Moje lično mišljenje je da korišćenje pojma automobila bez vozača nije samo obmanjujuće već je i potencijalno opasno. Još jako dugo će u automobilu morati da postoji obučen, sposoban i trezven vozač koji nadzire rad, čak i kada se automobil samostalno kreće."

Håkan Samuelsson, predsjednik i glavni izvršni direktor Volvo Car Grupe: "Mislim da će biti potrebna neka vrsta posebne obuke. Ovo su pitanja koja će se javiti kada se počne sa korišćenjem ove tehnologije. Hajde da je testiramo i da vidimo kako da je regulišemo.