Volvo Cars preuzima odgovornost za postupke svojih samovozećih automobila

Nazad
. 12:00 AM, October 19 2015

Volvo Cars će preuzeti punu odgovornost za postupke svojih autonomnih automobila kada su u Autopilot režimu rada, čime postaje prvi proizvođač koji će napraviti važan korak ka razvoju samovozećih automobila.

Predsjednik i glavni izvršni direktor Håkan Samuelsson je u okviru govora pozvao zakonodavce, vlasti i proizvođače automobila da bliže sarađuju na ostvarivanju ideje samovozećih automobila. Preuzimajući odgovornost, Volvo očekuje da će ubrzati pripremu državnih propisa o testiranju u razvoju autonomnih automobila.

Bez takvih propisa zemlje kao što su Sjedinjene Američke Države izgubiće lidersku poziciju u razvoju autonomnih automobila.

"SAD rizikuju da izgube lidersku poziciju zbog nedostatka federalnih propisa o testiranju i sertifikaciji autonomnih vozila," rekao je G. Samuelsson. "Evropu je u izvjesnoj mjeri unazadilo mnoštvo različitih pravila i propisa. Bila bi šteta ako bi Sjedinjene Američke Države krenule putem Evrope u ovoj ključnoj oblasti.

G. Samuelsson je rekao da bi odsustvo federalnih propisa u SAD-u moglo da uspori razvoj i uvođenje autonomnih automobila jer bi proizvođačima otežalo testiranje, razvoj i prodaju.

"Nepostojanje jedinstvenih pravila znači da proizvođači automobila neće moći da obave pouzdane testove potrebne da se razviju automobili koji zadovoljavaju različite propise svih 50 država u SAD-u", rekao je on. "Ako želimo neometani prelazak na autonomno kretanje, onda moramo zajedno da pripremimo neophodan zakonski okvir koji će ovo omogućiti."

Zalaganje kompanije Volvo Cars za ubrzavanje uvođenja autonomne vožnje naišlo je na podršku od Nacionalne uprave za bezbjednost u saobraćaju SAD-a (NHTSA). "Ako tehnološka inovacija može da smanji broj poginulih na američkim putevima, mi ne samo da to podržavamo, nego želimo to odmah," rekao je direktor NHTSA Mark Rosekind.

POGLEDAJTE VIDEO