Објавување на финансиските резултати: Првата половина на 2015 г.