Претставник на синдикат

Jörgen Olsson

Именуван за член на Одборот: Март 2016

Роден: 1968

Место на раѓање: Шведска

Достигнувања:
Именуван за член на Одборот во 2016

Одбор на Директори