Односи на инвеститорите

Контакт

Ги поздравуваме вашите прашања - ќе дознаете повеќе за за како да не контактирате тука

Односи со инвеститори – податоци за контакт

Nils Mösko 

Потпретседател, Шеф на односи со инвеститори
Оддел за финансии 50400
Volvo Cars Групација
SE-405 31 – Гетеборг

Телефон: +46 (0)31 32 52 169
Електронска пошта: investors@volvocars.com