Кредитна способност

Volvo Car AB стекна кредитна способност од Standard Poor's and Moody's

Рејтинг BB
Изглед Позитивен
Рејтинг Ba2
Изглед Стабилен