Односи на инвеститорите

Управување

Прочитајте повеќе за нашата компаниска структура, менаџмент и одговорности.

Код на однесување

Нашиот код на однесување е клучен дел од нашата обврска за одржливост. Се однесува на секој во Volvo Cars, како и на консултантите и персоналот од агенцијата за вработување под наше раководство.

Our code of conduct, April 2015

Бордот на директори

Бордот на директори на Volvo Car AB формираше три комисии на кои им беа доделени одредени задачи: Комисија за финансиска компензација, Комисија за ревизија и Комисија за стратегија и инвестирање.

Board of Directors

Комисии на бордот на директори

Бордот на директори на Volvo Car AB формираше три комисии на кои им беа доделени одредени задачи (i) Комисија за финансиска компензација (ii) Комисија за ревизија и (iii) Комисија за стратегија и инвестирање.

Read more

Структура на компанијата

Објаснување и визуелен водич во сопствеништвото и структурата на Volvo Cars.
Read more

Тим на извршни директори

Членовите на Тимот на извршни директори го водат менаџментот и операциите наVolvo Cars. Дознајте за нивното искуство и сегашните обврски.
Read more

Решавање на ризикот

Како го категоризираме ризикот - на стратешки, оперативен, финансиски и ??? ризик - и начинот на којшто известуваме за него, го решаваме и намалуваме ризикот за да ги постигнеме нашите краткорочни и долгорочни цели.
Read more