Структура на компанијата

Volvo Cars беше купена од Zhejiang Geely Holding (Geely Holding) од Кина во 2010. Пред тоа Volvo Cars беше дел од Volvo Group се до 1999, кога беше купена од Ford Motor Company.Volvo Car Групација
Volvo Car Group ја сочинуваат : Volvo Car AB и Volvo Car Корпорација, заедно со сите нивни подружници и and заеднички вложувања. Заедничките вложувања се поврзани компании во кои Volvo Car Корпорација или некоја подружница има гласачки интерес од 50 или помалку проценти. Volvo Car Групација е организирана и менацирана според сликата подолу со секој член на Извршниот менаџерски тим е одговорен за одредена функација.


Структура на компанијата