Финансиски календар

Title
Date
Објавување на финансиските резултати: Цела 2016 година
8 февруари 2017
Објавување на финансиските резултати: Целосна 2015 година
18 февруари 2016
Објавување на финансиските резултати: Првата половина на 2015 г.
19 август 2015
Објавување на финансиските резултати: Целосна 2014 г.
26 Февруари 2015
Објавување на финансиските резултати: Првата половина на 2014 г.
20 Август 2014
Објавување на финансиските резултати: Целосна 2013 г.
21 Март 2014
Објавување на финансиските резултати: Првата половина на 2013 г
4 Септември 2013