Објавување на финансиските резултати: Целосна 2013 г.