Објавување на финансиските резултати: Целосна 2014 г.