Објавување на финансиските резултати: Целосна 2015 година