Објавување на финансиските резултати: Цела 2016 година

Wednesday
February 8 2017
06:00 - CET

Видете го целосниот финансиски извештај за 2016 година и презентацијата на 8 февруари 2017.
Додадете го настанот во вашиот календар.