Медиа/Прес

Нашите најнови вести и информации

Медиумски врски

Нашата веб локација за медиуми им ги нуди на професионалните издавачи најновите печатени изданија, слики со висока резолуција и видеоматеријали за уредување. Локацијата ги содржи сите корпоративни и производни информации за Volvo Cars и моделите на автомобили. Ќе ги најдете и информациите за контакт со тимот на Volvo Cars за глобални медиумски врски

Посетете го Global Newsroom

Информации и новости на Twitter