Одбор на Директори

Одборот на Директори на Volvo Car AB е составен од 13 членови, вклучувајќи тројца претставници од Синдикатот. Volvo Car AB е носечка компанија во Volvo Car Групацијата.

Li Shufu

Претседател на Одборот на Директори

Mikael Olsson

Потпретседател на Одборот на Директори

Håkan Samuelsson

Претседател и Главен извршен директор, Член на Одборот на Директори

Winnie K.W. Fok

Член на Одборот на Директори

Lone Fønss Schrøder

Член на Одборот на Директори

Dr. Peter Zhang

Член на Одборот на Директори

Daniel Li

Член на Одборот на Директори

Carl-Peter Forster

Член на Одборот на Директори

Tom Johnstone

Член на Одборот на Директори

Betsy Atkins

Член на Одборот на Директори

Glenn Bergström

Претставник на Синдикат

Marko Peltonen

Претставник на Синдикат

Jörgen Olsson

Претставник на Синдикат