Одбор на Директори

Одборот на Директори на Volvo Car AB е составен од 13 членови, вклучувајќи тројца претставници од Синдикатот. Volvo Car AB е носечка компанија во Volvo Car Групацијата.

Li Shufu

Претседател на Одборот на Директори

Biography

Mikael Olsson

Потпретседател на Одборот на Директори

Biography

Håkan Samuelsson

Претседател и Главен извршен директор, Член на Одборот на Директори

Biography

Winnie K.W. Fok

Член на Одборот на Директори

Biography

Lone Fønss Schrøder

Член на Одборот на Директори

Biography

Dr. Peter Zhang

Член на Одборот на Директори

Biography

Daniel Li

Член на Одборот на Директори

Biography

Carl-Peter Forster

Член на Одборот на Директори

Biography

Tom Johnstone

Член на Одборот на Директори

Biography

Betsy Atkins

Член на Одборот на Директори

Biography

Glenn Bergström

Претставник на Синдикат

Biography

Marko Peltonen

Претставник на Синдикат

Biography

Jörgen Olsson

Претставник на Синдикат

Biography