Претставник на синдикатот

Glenn Bergström

Именуван за член на Одборот: Август 2010

Роден:: 1955

Место на раѓање: Шведска

Достигнувања:
Именуван за член на Одборот во 2010

Работно искуство:: 
1992 – тековно Претставник на синдикатот
1974 – 1991 Различни позиции

Одбор на Директори