Претставник на синдикатот

Marko Peltonen

Именуван за член на Одборот: Август 2010

Роден: 1965

Место на раѓање: Финска

Достигнувања:
Поставен за член на Одборот во 2010

Работно искуство:
1996 – тековно Претставник на синдикатот
1989 – 1996 Оператор на машина, Volvo Cars Engine, Skövde
1984 – 1989 Оператор на машина, AB Volvo, Skövde

Board of Directors