Член на Одборот на Директори

Dr Peter Zhang

Именуван за член на Одборот: Декември 2010

Роден: 1966

Место на раѓање: Кина

Достигнувања:
Dr Zhang Играше клучна улога низ целиот процес на аквизиција на Volvo Cars од страна на Geely

Компании за кои има работено:
Институт за Дизајн, Concepto 2000 SA, Shell China, BP China, BP UK, Volvo Cars

Работно искуство:
2014 – тековно Директор на Претседателска Канцеларија, Volvo Cars
2011 – 2014 Управен Директор за Серверна Азија, G4S
2007 – 2010 Потпретседател, Geely Automobile Holdings, Ltd
2005 – 2007 Советник за внатрешна контрола, Global Internal Control Evaluation Team, BP Group
2003 – 2005 Стратешки аналитичар, BP North Стратешки тим за Северно Море, Абердин, Велика Британија
2001 – 2003 Економист/ Менаџер за планирање за Кина, BP China Ltd
1996 – 2000 Менаџер за продажба/ Генерален менаџер на заедничка инвестиција, Shell (China), Ltd
1993 – 1996 Проектен менаџер, Concepto 2000, SA
1987 – 1990 Помошник инженер, Институт за Дизајн, Министерство за лесна индустрија

Биографија: 
Д-р Peter Zhang се придружи на Geely Automobile во февруари 2007 како Потпретседател, одговорен за Внатрешна Контрола и Меѓународен Бизнис. Тој играше важна улога низ целокупниот процес на купување на Volvo Cars од страна на Geely Automobile. Работејќи во мултикултурна околина, д-р Zhang има стекнато разновидно искуство. За повеќе од 10 години има работено во голем број мултинационални компании на различни позиции кои опфаќаат продажба, развој на бизнисот, оперативен менаџмент, стратегија и планирање и финансии.

Одбор на Директори