Член на Одборот на Директори

Tom Johnstone

Именуван за член на одборот: Јануари 2015

Роден: 1955

Место на раѓање: Велика Британија

Достигнувања:
Служел како Претседател и Главен извршен директор на SKF Group во Гетеборг, Шведска

Компании за кои работел: AB SKF

Одговорности како Еднаков Директор:
Член на Одборот на Investor AB и Husqvarna AB.

Работно искуство:
38 години во SKF Group. Позиции на кои работел: Претседател и Главен извршен директор на AB SKF, Извршен Потпретседател на AB SKF и Претседател на автомобилскиот сектор.

Биографија: 
Tom Johnstone ја напуштил SKF Group на 31 декември 2014 и со себе допринесува повеќе децениско искуство и познавање на автомобилската индустрија. 

Одбор на Директори