Постар Потпретседател за Човечки ресурси и Квалитет

Paul Welander

Роден: 1958

Место на раѓање: Шведска

Достигнувања:
Станал Потпретседател за Инженерство во Volvo Cars во 2009

Компании за кои работел: Svenska Hoechst AB

Работно искуство:
2010 – 2011 Служел како Постар Потпретседател за Развој на производи, Volvo Cars 
2009 – 2010 Потпретседател за Инженерство, Volvo Cars
2005 – 2009 Постар Потпретседател за Квалитет и Задоволство на клиентите, Volvo Cars
2001 – 2005 Потпретседател за Инженерство на Каросерија и Тапацир, Истражување и Развој, Volvo Cars
2000 – 2001 Извршен Потпретседател за Постпродажна бизнис единица, Volvo Cars of North America
1998 – 2000 Потпретседател за Постпродажба и Техничка поддршка, Volvo Cars of North America
1994 – 1998 Директор за Инженерство на Тестирање, Производ и Процес, Volvo Cars
1992 – 1994 Менаџер на Лабораторија за материјали, Инженерство на Тестирање, Производ и Процес, Volvo Cars.
1990 – 1992 Менаџер на групација за Површински материјали, Развој на ентериер, Истражување и Развој, Volvo Cars.
1988 – 1990 Лидер на проект, Лабораторија за материјали, Тестирање, Volvo Cars
1986 – 1988 Техничка поддршка, Термопластика, Svenska Hoechst AB
1983 – 1986 Координација на тестирање, Тестирање, Volvo Cars, Лидер на проект за тестирање на развојни проекти за автомобили

Биографија: Paul Welander се приклучил на Volvo Cars во 1988 година, во Лабораторијата за материјали. Тој работел таму до 1994 година, кога станал Менаџер на тестирање. Г-дин Welander подоцна ја заземал позицијата Менаџер на постпродажба за Volvo Cars, North America, пред да се врати во Шведска во 2001 година.

Извршен Менаџмент Тим