Omtanke

Нашата нова програма за одржливост

Извештај на одржливост 2015

Како компанија сосредоточена на луѓето, ние сме бренд за луѓе кои се грижат за другите луѓе и за светот во којшто живееме. Ова е во сржта на нашата работа и нашиот пристап кон одржливоста. Размислуваме на одржливоста и тоа се протега подалеку од нашата дејност и автомобили, и во општеството. Тоа не тера, секој пат кога носиме одлуки, да размислиме дека тие ќе се одразат на светот и животите на луѓето.

Имаме шведски збор кој значи „грижа“, „обѕири“, но исто така и „двапати да се размисли“. Тој збор е „омтанке“ и го опишува нашиот начин да го заштитиме тоа што ви е значајно. „Омтанке“ е името на нашата нова програма за одржливоста..

Заштита на она што Ви е важно

Со градење на она што Ви е важно, го структуриравме Omtanke на овие три влијателни области: влијанието на нашата компанија, влијанието на нашите производи и улогата на општеството.

Бизнис со одговорност

Одржливост на контакт

Ако имате прашања за одржливоста или з апоследниот извештај, ве молиме контактирајте не на следната адреса:

Volvo Car Group 
Corporate Communications/Sustainability 
50232, PVH 50 
SE – 405 31 
Gothenburg, Sweden

CITIZEN@VOLVOCARS.COM