Не пропуштајте! Аплицирањето за пробното возење „Drive Me“ во Гетеборг почнува во 2017

Оставете ни ја вашата електронска адреса за да бидете известени кога почнува периодот за пријавување. Овој проект е ограничен на луѓе со валидна возачка дозвола од Гетеборг, Шведска.

Кога ќе се пријавите подолу, вашите податоци ќе се искористат за д абидете известени кога почнува регистрацијата за за Drive Me. Вашите податоци нема да ги користиме за друга намена.

When you share your e-mail address with us you consent to have your data processed by Volvo Cars for the above purposes. Data will be stored until the opening of the application process. Contact us if you want to revoke your interest application. For further information please read our customer privacy policy