Самовозечки автомобили: Може Кина да го преземе водството?

Назад
HeritageNews TextHeader
Published 12:00 AM, April 1 2016

Самодвижечки автомобили

Кина ќе има многу важна улога во развојот на самовозечки автомобили кои ќе го трансформираат начинот на којшто се движиме околу преполните градови. Ова ќе биде предмет на меѓународниот семинар за автономно возење што ќе се одржи во Пекинг на 7 април од страна на Volvo Cars.

Огромниот раст во Кина и заедно со тоа брзото зголемување на личен транспорт значи дека земјата се соочува со предизвици поврзани со градскиот превоз како метеж, квалитет на воздух и изгубено време за патување. Самовозечките автомобили имаат потенцијал да помогнат со овие проблеми, како и со безбедноста и ефикасноста.

глобален лидер во развојот на самовозечките автомобили. Меѓу 400-те учесници ќе бидат шведски и кинеските владини претставници, како и претставници на автомобилската индустрија од Volvo Cars и академските институции, меѓународни и локални кинеските медиуми. Настанот ќе биде дел од иницијативата на Volvo да ги натера владите, законодавците и индустријата на соработка за развој на самовозечките автомобили, начин на работа кој веќе е имплементирана во Шведска преку проектот Drive Me project во кој Volvo заедно со другите партнери претставници на јавниот и приватниот сектор соработуваат со цел да ги направат самовозечките автомобили реалност.

Освен разговарање за тоа како самовозечките автомобили ќе помогнат за подобрување на транспортната мрежа на Кина, ќе одговорат на предизвиците за стекнување на одобрение за испитување на самовозечките автомобили на јавните патишта.

Ова е трет во серијата на Volvo Cars семинари за самовозечки автомобили. На почетокот во Вашингтон извршниот директор Хакан Самуелсон објави дека Volvo Cars Ова е трет во серијата на Volvo Cars семинари за самовозечки автомобили. На почетокот во Вашингтон извршниот директор Хакан Самуелсон објави дека

Следниот настан ќе се одржи во Лондон и ќе се фокусира на импликациите на самовозечки автомобили врз индрустријата за осигурувања.