Зошто самовозечките автомобили ќе ги трансформираат градовите?

Назад
HeritageNews TextHeader
Published 12:00 AM, January 19 2016

Самовозечките автомобили ќе бидат во можност да ве остават, а потоа да се паркираат во одредени области на друго место, па ќе има помала потреба за паркиралишта до секоја канцеларија, бизнис или област. Тоа значи дека просторот кој го има во моментов и се користи за паркиралишта може да се користи за нешто друго. Автономните автомобили кои можат да паркираат исто така може да заштедат простор за паркинг со тоа што се паркираат поблиску отколку што можат возачките

Пилот студијата за првото паркиралипте кое ќе се користи од страна на рачните и автономните возила е во тек. Целта е да се научи како да се дизајнираат паркинзите кои се прилагодени на барањата на самовозечките автомобили. Во есента 2016 година Volvo автомобилот што ќе може да се паркира самиот ќе се спроведе демонстрации во главниот град Гетеборг. Маркус Ротхоф, програмски директор за автономно возење на Volvo Cars, рече: "автономните возила придонесуваат урбаниот простор да се користи на подобар начин бидејќи овие возила бараат помалку простор. Во исто време, тие придонесуваат за подобрување на безбедноста на патиштата, без потреба за големи инфраструктурни мерки."
 

Марија Стенстром, извршен директор на Parkingcompany, град Гетеборг, рече: "Ние сме многу возбудени за учество во овој проект кој ни овозможува да ги задоволиме идните потреби и предизвици кога станува збор за градење на ефективни и одржливи паркинг објекти, кои за возврат промовираат ново и одржливо однесување на патиштата."
 

Проектот го нагласува начинот на кој Volvo се фокусира на тоа како самовозечките автомобили може да го подобрат животот на луѓето и да имаат корист на општеството, отколку на самата технологија. Тоа ќе биде дел од програмата на Drive Me што ќе стави 100 вистински клиенти во самовозечки Volvo автомобили на јавните патишта околу Гетеборг, со почеток во 2017 година. Drive Me ги вклучува партнерите: градот Гетеборг, Шведската агенција за транспорт и Lindholmen научен парк.

Градот Гетеборг и Volvo Cars имаат произведено видео со наслов "Град на иднината" кој предвидува град со самовозечки автомобили кадешто улиците се побезбедни, помалку бучни и кадешто има повеќе простор за живот.";.

Погледнете го видеото