Димензии на Volvo S60

Истражете ги клучните мерки на S60.
Надворешност
Висина 1431 mm
Должина 4761 mm
Ширина 1850 mm
Ширина со ретровизори 2040 mm
Меѓуосовинско растојание 2872 mm
Растојание од тркало до тркало (напред) 1603 mm
Растојание од тркало до тркало (назад) 1603 mm
Круг на вртење 11.3 mm (11 mm*)
Внатрешни работи
Простор за глава (напред) 1019 mm
Простор за глава (назад) 945 mm
Простор за рамења (напред) 1425 mm
Простор за рамења (назад) 1384 mm
Простор за нозе (напред) 1074 mm
Простор за нозе (назад) 895 mm
Простор за кукови (напред) 1404 mm
Простор за кукови (назад) 1356 mm