Димензии на Volvo S90

Истражете ги клучните мерки на S90.

Надворешност
Висина 1443 mm
Должина 4963 mm
Ширина 1879 mm
Ширина со ретровизори 2019 mm
Меѓуосовинско растојание 2941 mm
Растојание од тркало до тркало (напред) 1628 mm
Растојание од тркало до тркало (назад) 1629 mm
Круг на вртење 11.4 mm
Внатрешни работи
Простор за глава (напред) 1027 mm
Простор за глава (назад) 961 mm
Простор за рамења (напред) 1460 mm
Простор за рамења (назад) 1420 mm
Простор за нозе (напред) 1071 mm
Простор за нозе (назад) 911 mm
Простор за кукови (напред) 1432 mm
Простор за кукови (назад) 1416 mm