Димензии на Volvo XC40

Истражете ги клучните мерки на XC40.
Надворешност
Висина 1652 mm
Должина 4425 mm
Ширина 1863 mm
Ширина со ретровизори 2034 mm
Меѓуосовинско растојание 2702 mm
Растојание од тркало до тркало (напред) 1601 mm
Растојание од тркало до тркало (назад) 1626 mm
Круг на вртење 11.4 mm
Внатрешни работи
Простор за глава (напред) 1030 mm
Простор за глава (назад) 994 mm
Простор за рамења (напред) 1440 mm
Простор за рамења (назад) 1429 mm
Простор за нозе (напред) 1040 mm
Простор за нозе (назад) 917 mm
Простор за кукови (напред) 1390 mm
Простор за кукови (назад) 1388 mm