Димензии на Volvo XC60

Истражете ги клучните мерки на XC60.
Надворешност
Висина 1658 mm
Должина 4688 mm
Ширина 1902 mm
Ширина со ретровизори 2117 mm
Меѓуосовинско растојание 2865 mm
Растојание од тркало до тркало (напред) 1653 mm
Растојание од тркало до тркало (назад) 1657 mm
Круг на вртење 11.4 mm
Внатрешни работи
Простор за глава (напред) 1037 mm
Простор за глава (назад) 988 mm
Простор за рамења (напред) 1478 mm
Простор за рамења (назад) 1430 mm
Простор за нозе (напред) 1055 mm
Простор за нозе (назад) 965 mm
Простор за кукови (напред) 1433 mm
Простор за кукови (назад) 1408 mm