Димензии на Volvo XC90

Истражете ги клучните мерки на XC90.
Надворешност
Висина 1776 mm
Должина 4953 mm
Ширина 2008 mm
Ширина со ретровизори 2140 mm
Меѓуосовинско растојание 2984 mm
Растојание од тркало до тркало (напред) 1665 mm
Растојание од тркало до тркало (назад) 1667 mm
Круг на вртење 11.8 mm
Внатрешни работи
Простор за глава (напред) 1051 mm
Простор за глава (назад) 999 mm (997 mm*)
Простор за глава (трет ред) (923 mm*)
Простор за рамења (напред) 1465 mm
Простор за рамења (назад) 1435 mm
Простор за рамења (трет ред) (1192 mm*)
Простор за нозе (напред) 1038 mm
Простор за нозе (назад) 940 mm
Простор за нозе (трет ред) (811 mm*)
Простор за кукови (напред) 1422 mm
Простор за кукови (назад) 1435 mm
Простор за кукови (трет ред) (1140 mm*)

* * Разликата е во тоа што мерењата се детални во заградите, 5 места во споредба со 7 места.