Верзија на артиклот 2.0.0

Известување за приватност – Говорни пораки

Со цел Volvo Car Corporation („Volvo“, „ние“) да може да ви ги обезбедиме сите функционалности што се поврзани со Говор во SMS-пораки, треба да обработиме одредени податоци.

1. Контролор на податоците

Контролор за сите лични податоци што се собрани и обработени во врска со Говорни пораки е Volvo Car Corporation, шведско правно лице со регистрациски број на компанијата 556074-3089 и со седиште на Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Gothenburg, Sweden.

2. Намена на обработката на податоците

Намената на обработката на личните податоци е за Volvo да може да ви ја обезбеди услугата за Говорни пораки каде што користиме препознавање говор за да го претвориме вашиот говор во текст. Volvo користи друг давател на услуги за да изврши препознавање на говорот, како и за да ја подобри услугата на давателот на услугата.

3. Категории на податоци

3.1 Податоци од снимен говор

Снимениот глас на пораката што треба да се претвори во текст е испратен од возилото во облакот.

3.2 Идентификациски број на возилото (VIN)

VIN се користи за да се потврди дека вашиот автомобил има претплата за оваа услуга.

3.3 Текстуална порака

Текстуалната порака што е создадена од другиот давател на услугата се чува на облакот и се испраќа и се зачувува во вашето возило. Текстуалната порака може да се испрати како SMS.

4. Споделување податоци

Податоците од снимениот говор ќе се споделат преку интернет со услугата во облакот на Volvo и ќе се препратат до другиот давател на услугата. Идентификацискиот број на возилото ќе се сподели само помеѓу возилото и облакот на Volvo. Текстуалните пораки се споделуваат помеѓу другиот давател на услугата и вашето возило.

5. Законска основа

Volvo е контролор на горенаведените податоци, додека другиот давател на услугата ги обработува податоците од снимениот говор во текстуална низа. Податоците што се наведени погоре се обработуваат врз основа на тоа што таквата обработка е неопходна за да може Volvo да достави Говорни пораки.

6. Чување и бришење на податоците

Идентификацискиот број на возилото ќе се чува во облакот на Volvo сѐ додека претплатата е активна. Откако претплатата ќе стане неактивна, VIN ќе се избрише по 90 дена, ако тоа не е спротивно на локалните закони. Другиот давател на услугата ги чува податоците од снимениот говор заедно со текстуалната порака 90 дена.

7. Друго

Повеќе информации во врска со обработката на вашите лични податоци од страна на Volvo (вклучувајќи ги информациите за контакт со Volvo и со службеникот на Volvo за заштита на податоците, информациите за вашите права и мерките за безбедност што се преземени за заштита на вашите податоци) може да се најдат во Политиката за приватност на корисниците на Volvo Car Group.