Верзија на артиклот 2018.274.0

Услови за користење на Google Local Search

Важи од:

Објавено на:

Кога првпат ќе ја стартувате апликацијата од Google Local Search, мора да ги прифатите Условите за користење (погледнете ги врските подолу) за да ја користите апликацијата. Одобрувањето секогаш се дава во автомобилот.

Услови за користење на Google Maps/Google Earth

а. https://enterprise.google.com/maps/terms/universal_aup.html

б. http://maps.google.com/help/terms_maps.html (вклучувајќи https://policies.google.com/privacy)

в. https://privacy.google.com/businesses/mapscontrollerterms

За да може да ја користите апликацијата Google Local Search, мора да ги прифатите и Условите за користење на HERE.