Volvo ID е личен идентификациски елемент кој Ви овозможува пристап до широкиот избор на персонализирани Volvo услуги.

Volvo ID е составен од корисничко име (електронска пошта) и лозинка. Volvo ID се користи кај пристапот до одредени Volvo услуги.

Пријави се